آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۶۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم پیشرفت بالینی نوزاد - ویژه پزشکآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای فنی روشهای کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهیمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
آیین نامه تأسیس مرکز جراحی محدودواحد صدور پروانه ها
دستورالعمل جدید سامانه آوابآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه تأسیس بیمارستانواحد صدور پروانه ها
چک لیست ارزیابی آزمایشگاههای پزشکی -۱۳۹۸اداره آزمایشگاهها
آیین نامه جدید ضوابط مسئول فنیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه جدید تأسیس موسسات خیریهواحد صدور پروانه ها
آیین نامه جدید مرکز شیمی درمانی + ضوابط ساختمانیواحد صدور پروانه ها
فرم رتینوپاتی نارسی (ROP)واحد نوزادان
فرم پسخوراند و ارجاع نوزاد نارس در معرض خطر رتینوپاتیواحد نوزادان
راهنمای فنی گزارش آسیب شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامتاداره آزمایشگاهها
فرم های درخواستی سازمانهای بیمه گرآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیمارانواحد کنترل عفونت
نحوه کدگذاری زنان و زایمانآمار و سطح بندی خدمات
سامانه کنترل عفونتواحد کنترل عفونت
نحوه کدگذاری مرگ و میرآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله هاواحد کنترل عفونت
اختصارات پزشکی زنان و زایمانآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل استریلیزاسیون فوریواحد کنترل عفونت