آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم های اصلی و اورژانس پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های اختصاصی پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های استاندارد بخش زایمانآمار و سطح بندی خدمات
تعاریف عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتیواحد کنترل عفونت
راهنمای اعتبار بخشی واحد مدیریت اطلاعات سلامتآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل بیماریهای واگیرواحد کنترل عفونت
استاندارد شیت PICUآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل حجواحد کنترل عفونت
استاندارد شیت NICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت ICUآمار و سطح بندی خدمات
هونت ( WHONET )مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
جداول میکروارگانیسم های بیماریسای اولویت دار و آنتی بیوتیک هامدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
گروه بندی پیشنهادی عوامل ضد میکروبی جهت آزمایش هامدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی- ویرایش سوم- نسخه سال ۱۳۹۷اداره آزمایشگاهها
بسته آموزشی و راهنمای بالینی درمان در اورژانس پیش بیمارستانیاداره نظارت بر درمان
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان
NIDCIP (کتاب الکترونیک - مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان)واحد نوزادان
مدیریت درمان سکته حاد قلبی ( ویژه گروه هدف غیر پزشکی)اداره نظارت بر درمان