آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مجموعه مدیریت اسناد در نظام سلامتآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ساماندهی اسنادآمار و سطح بندی خدمات
آخرین مجوز امحاء اوراق پرونده های زنانآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل امحاء پرونده های دیالیزآمار و سطح بندی خدمات
نحوه ی امحاء اسنادآمار و سطح بندی خدمات
مجوز جدید امحای اسنادآمار و سطح بندی خدمات
آخرین مجوز امحاء پرونده های دندانپزشکیآمار و سطح بندی خدمات
مدت زمان نگهداری فرم های تریاژآمار و سطح بندی خدمات
ابلاغیه درخصوص طراحی و اصلاح فرم های پروندهآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای مستندسازی پرونده های پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
ویرایش دوم دستورالعمل مستندسازی پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
متمم دستورالعمل کشوری ارائه اطلاعات پرونده پزشکی بیمارآمار و سطح بندی خدمات
ممنوعیت استفاده از لیبل مشخصات در سربرگ پرونده هاآمار و سطح بندی خدمات
جایگذاری مستندات سیستم اطلاعات بیمارستانی در پرونده پزشکی کاغذیآمار و سطح بندی خدمات
الزامات اخذ رضایت آگاهانه و پروسیجرهای تهاجمیآمار و سطح بندی خدمات
پاسخ به استعلام پرونده های زایمانی و شیت های ویژهآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل حداقل داده های ضروری در HISآمار و سطح بندی خدمات
نامه دستورالعمل حداقل داده های ضروری در HISآمار و سطح بندی خدمات
امحاء مدارک پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
پرونده بلوک زایمانیآمار و سطح بندی خدمات