آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
عوامل موفقیت در مدارک پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل فرآوری مجدد + اقلام قابل فرآوریواحد کنترل عفونت
تشخیصی نویسیآمار و سطح بندی خدمات
سیستم Pacsآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل پیشگیری و درمان وباواحد کنترل عفونت
کتاب ICD- ۱۰آمار و سطح بندی خدمات
کتاب ICD ۹-CMآمار و سطح بندی خدمات
فرم های اصلی و اورژانس پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های اختصاصی پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های استاندارد بخش زایمانآمار و سطح بندی خدمات
تعاریف عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتیواحد کنترل عفونت
راهنمای اعتبار بخشی واحد مدیریت اطلاعات سلامتآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل بیماریهای واگیرواحد کنترل عفونت
استاندارد شیت PICUآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل حجواحد کنترل عفونت
استاندارد شیت NICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت ICUآمار و سطح بندی خدمات
ارتقاء و تقویت نظام مراقبت بیماری سیاه زخمواحد کنترل عفونت
ارتقا و تقویت نظام مراقبت لپتوسپیروزواحد کنترل عفونت
نسخه دوم فلوچارت تشخیص و درمان کوید ۱۹ - در کودکانواحد نوزادان