آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
چک لیست نظارتی بیمارستانی جهت ارزیابی کورونا ویروسواحد کنترل عفونت
چک لیست نظارتی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت پرستاری در منزلاداره پرستاری
دستوالعمل واحد مراقبت از بیماران COVID-۱۹ بعد از ترخیص از بیمارستان (نقاهتگاه)واحد کنترل عفونت
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
دستورالعمل ارائه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایام نوروزی ۱۳۹۹ مرتبط با ارائه خدمات درمان مبتلایان به کووید ۱۹واحد کنترل عفونت
دستورالعمل ارزیابی تغذیه ای کودکان و نوجوانان بستری + فرم هاآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل استریلیزاسیون فوریواحد کنترل عفونت
دستورالعمل امحاء پرونده بستری درمانگاه و دفاتر گزارش سوپروایزر در بخشهای بستریآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل امحاء پرونده های دیالیزآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل انجام اعمال جراحی الکتیو در ایام پاندمی ویروس COVID -۱۹واحد کنترل عفونت
دستورالعمل بیماریهای واگیرواحد کنترل عفونت
دستورالعمل پیشگیری و درمان وباواحد کنترل عفونت
دستورالعمل پیشگیری و مراقبت بیماری کورونا -برای بیماران مبتلا به سرطانواحد کنترل عفونت
دستورالعمل جدید سامانه آوابآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل حجواحد کنترل عفونت
دستورالعمل حداقل داده های ضروری در HISآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ساماندهی اسنادآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل شرایط پذیرش بیماران در بیمارستان ها پس از بحران کروناواحد کنترل عفونت