آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شاخص های ملی بخش اورژانسآمار و سطح بندی خدمات
فرم رتینوپاتی نارسی (ROP)واحد نوزادان
فرم پسخوراند و ارجاع نوزاد نارس در معرض خطر رتینوپاتیواحد نوزادان
NIDCIP (کتاب الکترونیک - مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان)واحد نوزادان
چک لیست نظارتی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت پرستاری در منزلاداره پرستاری
فرم آموزش به بیماراداره پرستاری
یکسان سازی فرمت صورتجلساتاداره پرستاری
استانداردهای فضای ایزولهواحد کنترل عفونت
راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیمارانواحد کنترل عفونت
سامانه کنترل عفونتواحد کنترل عفونت
راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله هاواحد کنترل عفونت
دستورالعمل استریلیزاسیون فوریواحد کنترل عفونت
دستورالعمل فرآوری مجدد + اقلام قابل فرآوریواحد کنترل عفونت
دستورالعمل پیشگیری و درمان وباواحد کنترل عفونت
تعاریف عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتیواحد کنترل عفونت
دستورالعمل بیماریهای واگیرواحد کنترل عفونت
دستورالعمل حجواحد کنترل عفونت
دستورالعمل کوروناویروس جدید - چین ۲۰۱۹واحد کنترل عفونت
بخشنامه کشوری نمونه گیری از موارد مشکوک به کورنا ویروس ۹۸ بهمراه لیست خطی و اطلاعات بیمارواحد کنترل عفونت
بخشنامه کشوری اوسلتامیویرواحد کنترل عفونت