آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۸۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم های اختصاصی پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های استاندارد بخش زایمانآمار و سطح بندی خدمات
تعاریف عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتیواحد کنترل عفونت
راهنمای اعتبار بخشی واحد مدیریت اطلاعات سلامتآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل بیماریهای واگیرواحد کنترل عفونت
استاندارد شیت PICUآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل حجواحد کنترل عفونت
استاندارد شیت NICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت ICUآمار و سطح بندی خدمات
ارتقاء و تقویت نظام مراقبت بیماری سیاه زخمواحد کنترل عفونت
ارتقا و تقویت نظام مراقبت لپتوسپیروزواحد کنترل عفونت
نسخه دوم فلوچارت تشخیص و درمان کوید ۱۹ - در کودکانواحد نوزادان
هونت ( WHONET )مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
جداول میکروارگانیسم های بیماریسای اولویت دار و آنتی بیوتیک هامدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
گروه بندی پیشنهادی عوامل ضد میکروبی جهت آزمایش هامدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی- ویرایش سوم- نسخه سال ۱۳۹۷اداره آزمایشگاهها
پروتکل مسیر ارائه خدمات درمانی به بیمارانC-۱۹واحد کنترل عفونت
بسته آموزشی و راهنمای بالینی درمان در اورژانس پیش بیمارستانیاداره نظارت بر درمان
دستورالعمل کوروناویروس جدید - چین ۲۰۱۹واحد کنترل عفونت
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان