آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۶۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
هونت ( WHONET )مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
جداول میکروارگانیسم های بیماریسای اولویت دار و آنتی بیوتیک هامدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
گروه بندی پیشنهادی عوامل ضد میکروبی جهت آزمایش هامدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی- ویرایش سوم- نسخه سال ۱۳۹۷اداره آزمایشگاهها
پروتکل مسیر ارائه خدمات درمانی به بیمارانC-۱۹واحد کنترل عفونت
بسته آموزشی و راهنمای بالینی درمان در اورژانس پیش بیمارستانیاداره نظارت بر درمان
دستورالعمل کوروناویروس جدید - چین ۲۰۱۹واحد کنترل عفونت
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان
NIDCIP (کتاب الکترونیک - مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان)واحد نوزادان
مدیریت درمان سکته حاد قلبی ( ویژه گروه هدف غیر پزشکی)اداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات توانبخشی سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
تسریع در انجام اعمال جراحی الکتیو و پرهیزاز اجبار درانجام تست های سرولو‍ژی وپی سی آر جهت رد بیماری کرونا در افراد بی علامت وفاقد سابقه تماسواحد کنترل عفونت
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
مجموعه مدیریت اسناد در نظام سلامتآمار و سطح بندی خدمات
فرم آمار بیماران انتقالی سکته مغزی (کد سما) در اورژانس پیش بیمارستانیفرم های اداره نظارت
دستورالعمل ساماندهی اسنادآمار و سطح بندی خدمات
آخرین مجوز امحاء اوراق پرونده های زنانآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل امحاء پرونده های دیالیزآمار و سطح بندی خدمات