آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۳۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل ساماندهی اسنادآمار و سطح بندی خدمات
آخرین مجوز امحاء اوراق پرونده های زنانآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل امحاء پرونده های دیالیزآمار و سطح بندی خدمات
نحوه ی امحاء اسنادآمار و سطح بندی خدمات
مجوز جدید امحای اسنادآمار و سطح بندی خدمات
آخرین مجوز امحاء پرونده های دندانپزشکیآمار و سطح بندی خدمات
مدت زمان نگهداری فرم های تریاژآمار و سطح بندی خدمات
بخشنامه کشوری نمونه گیری از موارد مشکوک به کورنا ویروس ۹۸ بهمراه لیست خطی و اطلاعات بیمارواحد کنترل عفونت
ابلاغیه درخصوص طراحی و اصلاح فرم های پروندهآمار و سطح بندی خدمات
بخشنامه کشوری اوسلتامیویرواحد کنترل عفونت
راهنمای مستندسازی پرونده های پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکیمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
ویرایش دوم دستورالعمل مستندسازی پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
منشور حقوقی مراجعین به آزمایشگاهها (متن نهائی)مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
متمم دستورالعمل کشوری ارائه اطلاعات پرونده پزشکی بیمارآمار و سطح بندی خدمات
ضوابط تبلیغات آزمایشگاهها - نظام پزشکیمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
ممنوعیت استفاده از لیبل مشخصات در سربرگ پرونده هاآمار و سطح بندی خدمات
مدیریت آزمایشگاه در بحران و بلایا - ویرایش سال ۹۸مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
جایگذاری مستندات سیستم اطلاعات بیمارستانی در پرونده پزشکی کاغذیآمار و سطح بندی خدمات
نمونه هایی از شاخص های کیفیت و عملکرد پیشنهاد IFCCمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت