آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل مرتبط با سنجه های اعتباربخشی محور مدیریت اطلاعات سلامت - شماره ۳آمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل مرتبط با سنجه های اعتباربخشی محور مدیریت اطلاعات سلامت - شماره ۴آمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل نحوه برخورد با بیماران - کووید ۱۹واحد کنترل عفونت
دفن اجساد مشکوک و یا قطعی بیماری کروناواحد کنترل عفونت
راهنمای اعتبار بخشی واحد مدیریت اطلاعات سلامتآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیمارانواحد کنترل عفونت
راهنمای بهداشت دست و استریلیزاسیون فوری (نامه شماره ۱۰۷۵۷)واحد کنترل عفونت
راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله هاواحد کنترل عفونت
راهنمای تجویز داروی اسلتامی ویر - پیشگیری و درمان آنفلوآنزاواحد کنترل عفونت
راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکیمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
راهنمای فنی روشهای کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهیمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
راهنمای فنی گزارش آسیب شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامتاداره آزمایشگاهها
راهنمای مستندسازی پرونده های پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای موارد بهداشت محیط در بخش های ویژه در بیمارستان برای کنترل بیماری ناشی از کرونا ویروساداره پرستاری
سامانه کنترل عفونتواحد کنترل عفونت
سیستم Pacsآمار و سطح بندی خدمات
شاخص های ملی بخش اورژانسآمار و سطح بندی خدمات
شناسنامه استاندارد خدمات توانبخشی سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان