آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم رتینوپاتی نارسی (ROP)واحد نوزادان
فرم مددکاری اجتماعیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های اختصاصی پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های استاندارد بخش زایمانآمار و سطح بندی خدمات
فرم های اصلی و اورژانس پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های تغذیهآمار و سطح بندی خدمات
فرم های درخواستی سازمانهای بیمه گرآمار و سطح بندی خدمات
کتاب ICD ۹-CMآمار و سطح بندی خدمات
کتاب ICD- ۱۰آمار و سطح بندی خدمات
کدینگ ابلاغی وزارتآمار و سطح بندی خدمات
متمم دستورالعمل کشوری ارائه اطلاعات پرونده پزشکی بیمارآمار و سطح بندی خدمات
مجموعه مدیریت اسناد در نظام سلامتآمار و سطح بندی خدمات
مجوز جدید امحای اسنادآمار و سطح بندی خدمات
مدت زمان نگهداری فرم های تریاژآمار و سطح بندی خدمات
مدیریت درمان سکته حاد قلبی ( ویژه گروه هدف غیر پزشکی)اداره نظارت بر درمان
ممنوعیت استفاده از لیبل مشخصات در سربرگ پرونده هاآمار و سطح بندی خدمات
نامه دستورالعمل حداقل داده های ضروری در HISآمار و سطح بندی خدمات
نامه شماره ۱۲۱۰۵ (نحوه استفاده از ICU های تنفسی با فشار منفی)واحد کنترل عفونت
نحوه کدگذاری زنان و زایمانآمار و سطح بندی خدمات
نحوه کدگذاری مرگ و میرآمار و سطح بندی خدمات