آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
لیست آزمایشگاههای خصوصی و دولتی - نوروز ۹۹کشیک های نوروز ۱۳۹۹
لیست مراکز دندانپزشکی - نوروز ۹۹کشیک های نوروز ۱۳۹۹
لیست مراکز تصویر برداری - نوروز ۹۹کشیک های نوروز ۱۳۹۹
لیست درمانگاههای عمومی - نوروز ۹۹کشیک های نوروز ۱۳۹۹
چک لیست نظارتی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت پرستاری در منزلاداره پرستاری
فرم آموزش به بیماراداره پرستاری
یکسان سازی فرمت صورتجلساتاداره پرستاری
دستورالعمل امحاء پرونده بستری درمانگاه و دفاتر گزارش سوپروایزر در بخشهای بستریآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایام نوروزی ۱۳۹۹ مرتبط با ارائه خدمات درمان مبتلایان به کووید ۱۹واحد کنترل عفونت
دستورالعمل ارائه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه استاندارد سازی تابلو و سرنسخه های پزشکیواحد صدور پروانه ها
دستورالعمل انجام اعمال جراحی الکتیو در ایام پاندمی ویروس COVID -۱۹واحد کنترل عفونت
آیین نامه اخذ مجوز تزریقات در محل مطبواحد صدور پروانه ها
دستورالعمل شرایط پذیرش بیماران در بیمارستان ها پس از بحران کروناواحد کنترل عفونت
آئین نامه دفتر کار گفتار درمانیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس ارشدواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار تغذیهواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار کاردرمانیواحد صدور پروانه ها
ابلاغ متمم دستورالعمل ارایه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
آیین نامه دفتر کار شنوایی سنجیواحد صدور پروانه ها