آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
NIDCIP (کتاب الکترونیک - مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان)واحد نوزادان
آئین نامه دفتر کار گفتار درمانیواحد صدور پروانه ها
آخرین دستورالعمل کورونا ۲۰۱۹ - ۱۲ اسفندواحد کنترل عفونت
آخرین مجوز امحاء اوراق پرونده های زنانآمار و سطح بندی خدمات
آخرین مجوز امحاء پرونده های دندانپزشکیآمار و سطح بندی خدمات
آمار سه ماهه آزمایشات HIVواحد MMT
آیین نامه اخذ مجوز تزریقات در محل مطبواحد صدور پروانه ها
آیین نامه اخذ مجوز خدمات گردشگری سلامتواحد صدور پروانه ها
آیین نامه استاندارد سازی تابلو و سرنسخه های پزشکیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس بیمارستانواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه ایمونولوژیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی پوست و موواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی داخلیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی دیابتواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه چند تخصصی خدمات ژنتیکواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصابواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی و دستورالعمل خدمات دندانپزشکی همراه با خدمات بیهوشیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه عمومیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه غیرتهاجمی قلب و عروقواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس سلامت کده طب سنتیواحد صدور پروانه ها