آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
جایگذاری مستندات سیستم اطلاعات بیمارستانی در پرونده پزشکی کاغذیآمار و سطح بندی خدمات
چارچوب خود ارزیابی بهداشت دست سازمان بهداشت جهانی (دستورالعمل شماره ۱۴۷۵۰)واحد کنترل عفونت
چک لیست ارزیابی آزمایشگاههای پزشکی -۱۳۹۸اداره آزمایشگاهها
چک لیست کنترل اتاق ایزوله تنفسی با فشار منفی (بخشنامه شماره ۲۳۱۷)واحد کنترل عفونت
چک لیست نظارتی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت پرستاری در منزلاداره پرستاری
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
دستورالعمل ارائه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ارزیابی تغذیه ای کودکان و نوجوانان بستری + فرم هاآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل استریلیزاسیون فوریواحد کنترل عفونت
دستورالعمل امحاء پرونده بستری درمانگاه و دفاتر گزارش سوپروایزر در بخشهای بستریآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل امحاء پرونده های دیالیزآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل بیماریهای واگیرواحد کنترل عفونت
دستورالعمل پیشگیری و درمان وباواحد کنترل عفونت
دستورالعمل جدید سامانه آوابآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل حجواحد کنترل عفونت
دستورالعمل حداقل داده های ضروری در HISآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ساماندهی اسنادآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل شماره ۲۱۹۷۳ (ابزار ارزیابی برنامه پیش گیری و کنترل عفونت)واحد کنترل عفونت
دستورالعمل فرآوری مجدد + اقلام قابل فرآوریواحد کنترل عفونت