آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
راهنمای اعتبار بخشی واحد مدیریت اطلاعات سلامتآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیمارانواحد کنترل عفونت
راهنمای بهداشت دست و استریلیزاسیون فوری (نامه شماره ۱۰۷۵۷)واحد کنترل عفونت
راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله هاواحد کنترل عفونت
راهنمای فنی گزارش آسیب شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامتاداره آزمایشگاهها
راهنمای مستندسازی پرونده های پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
سامانه کنترل عفونتواحد کنترل عفونت
سیستم Pacsآمار و سطح بندی خدمات
شاخص های ملی بخش اورژانسآمار و سطح بندی خدمات
شناسنامه استاندارد خدمات توانبخشی سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
عوامل موفقیت در مدارک پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم آمار بیماران انتقالی سکته مغزی (کد سما) در اورژانس پیش بیمارستانیفرم های اداره نظارت
فرم آموزش به بیماراداره پرستاری
فرم ارزیابی اولیه بیمارآمار و سطح بندی خدمات
فرم ارزیابی اولیه نوزادانآمار و سطح بندی خدمات
فرم ارزیابی تخصصی مددکاری اجتماعیآمار و سطح بندی خدمات
فرم پسخوراند و ارجاع نوزاد نارس در معرض خطر رتینوپاتیواحد نوزادان
فرم پیشرفت بالینی نوزاد - ویژه پزشکآمار و سطح بندی خدمات