مطالب مرتبط با کلید واژه

دوره آموزشی


دوره آموزشی رتینوپاتی نوزادان نارس در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ برگزار شد.

دوره آموزشی رتینوپاتی نوزادان نارس در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ برگزار شد. گالری

به همت واحد نوزادان معاونت درمان دوره آموزشی رتینوپاتی نوزادان نارس با حضور اساتید تیم پیشگیری از رتینوپاتی نوزادان نارس (با امتیاز آموزش مداوم ) مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ در سالن دکترکاظمی آشتیانی جهت پرستاران و ماماهای بیمارستانهای استان برگزار گردید.

ادامه مطلب