شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
15حمیراگنجعلیشبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش
17رضاکیانشبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان
21محمدنصریشبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب
1گیتانادریمعاونت بهداشتی
13صفرعلیمعین پورمرکز بهداشت اراک
10محمدمشهدیمرکز آموزشی درمانی آیت الله خوانساری
3سید مجتبیمدنیمعاونت درمان
16رضامحمدی واجارگاهیشبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان
23فاطمهقدبیگیبیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان
7ایمانفراهانیمرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر (عج)
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.