شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
12مجیدربیعیکلینیک ویژه دانشگاه
5رسولغفاریمعاونت غذا و دارو
3سید مجتبیمدنیمعاونت درمان
4علیداوودی مطلقمعاونت دانشجویی
1گیتانادریمعاونت بهداشتی
6مهدیامینی مصلح آبادیمعاونت اجتماعی
24علی اکبرامیریمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
13صفرعلیمعین پورمرکز بهداشت اراک
7ایمانفراهانیمرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر (عج)
9لیلیعلیمحمدیمرکز آموزشی درمانی حضرت امیرالمومنین (ع)
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.