شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
5رسولغفاریمعاونت غذا و دارو
4علیداوودی مطلقمعاونت دانشجویی
3سید مجتبیمدنیمعاونت درمان
2سعیدصادقیمجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
1گیتانادریمعاونت بهداشتی
نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.