شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
15حمیراگنجعلیشبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش
14مهدیاحمدیشبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند
13صفرعلیمعین پورمرکز بهداشت اراک
12مجیدربیعیکلینیک ویژه دانشگاه
11الهامرمضیمرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی
10محمدمشهدیمرکز آموزشی درمانی آیت الله خوانساری
9لیلیعلیمحمدیمرکز آموزشی درمانی حضرت امیرالمومنین (ع)
8محسنآستانهمرکز آموزشی درمانی امیرکبیر
7ایمانفراهانیمرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر (عج)
6مهدیامینی مصلح آبادیمعاونت اجتماعی
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.