شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
9لیلیعلیمحمدیمرکز آموزشی درمانی حضرت امیرالمومنین (ع)
23فاطمهقدبیگیبیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان
24علی اکبرامیریمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
4علیداوودی مطلقمعاونت دانشجویی
13صفرعلیمعین پورمرکز بهداشت اراک
3سید مجتبیمدنیمعاونت درمان
2سعیدصادقیمجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
16رضامحمدی واجارگاهیشبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان
17رضاکیانشبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان
5رسولغفاریمعاونت غذا و دارو
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.