شورای روابط عمومی دانشگاه


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
9لیلیعلیمحمدیمرکز آموزشی درمانی حضرت امیرالمومنین (ع)
23فاطمهقدبیگیبیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان
24علی اکبرامیریمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
4علیداوودی مطلقمعاونت دانشجویی
13صفرعلیمعین پورمرکز بهداشت اراک
3سید مجتبیمدنیمعاونت درمان
2سعیدصادقیمجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
16رضامحمدی واجارگاهیشبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان
17رضاکیانشبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان
5رسولغفاریمعاونت غذا و دارو