شورای روابط عمومی دانشگاه


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
20راحلهغیاث آبادیشبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان
5رسولغفاریمعاونت غذا و دارو
9لیلیعلیمحمدیمرکز آموزشی درمانی حضرت امیرالمومنین (ع)
25مجیدعبدیدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
18وحیدعاشوریشبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان
2سعیدصادقیمجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
11الهامرمضیمرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی
12مجیدربیعیکلینیک ویژه دانشگاه
4علیداوودی مطلقمعاونت دانشجویی
22حسینبهزادیبیمارستان امام علی (ع) کمیجان