شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
20راحلهغیاث آبادیشبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان
5رسولغفاریمعاونت غذا و دارو
9لیلیعلیمحمدیمرکز آموزشی درمانی حضرت امیرالمومنین (ع)
25مجیدعبدیدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
18وحیدعاشوریشبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان
2سعیدصادقیمجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
11الهامرمضیمرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی
12مجیدربیعیکلینیک ویژه دانشگاه
4علیداوودی مطلقمعاونت دانشجویی
22حسینبهزادیبیمارستان امام علی (ع) کمیجان
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.