شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
19هادیبهرامیشبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات
6مهدیامینی مصلح آبادیمعاونت اجتماعی
24علی اکبرامیریمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
14مهدیاحمدیشبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند
8محسنآستانهمرکز آموزشی درمانی امیرکبیر
نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.