شورای روابط عمومی دانشگاه


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
8محسنآستانهمرکز آموزشی درمانی امیرکبیر
11الهامرمضیمرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی
10محمدمشهدیمرکز آموزشی درمانی آیت الله خوانساری
2سعیدصادقیمجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
18وحیدعاشوریشبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان
19هادیبهرامیشبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات
20راحلهغیاث آبادیشبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان
14مهدیاحمدیشبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند
17رضاکیانشبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان
21محمدنصریشبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب