شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
23فاطمهقدبیگیبیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان
22حسینبهزادیبیمارستان امام علی (ع) کمیجان
25مجیدعبدیدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
16رضامحمدی واجارگاهیشبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان
15حمیراگنجعلیشبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش
21محمدنصریشبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب
17رضاکیانشبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان
14مهدیاحمدیشبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند
20راحلهغیاث آبادیشبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان
19هادیبهرامیشبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.