مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک


تامین نیروی انسانی و تخلیه بیماران بیمارستان آیت الله خوانساری دو مشکل عمده بعد از انتخاب این مرکز به عنوان مرکز درمان کرونا در اراک

تامین نیروی انسانی و تخلیه بیماران بیمارستان آیت الله خوانساری دو مشکل عمده بعد از انتخاب این مرکز به عنوان مرکز درمان کرونا در اراک

مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه تامین نیروی انسانی و تخلیه بیماران بیمارستان آیت الله خوانساری دو مشکل عمده بعد از انتخاب این مرکز به عنوان مرکز درمان کرونا در اراک بود، گفت: خدا رو شکر هر دوی این مشکلات با همدلی و تلاش شبانه روزی، برطرف شد.

ادامه مطلب