مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان


برای کنترل ویروس کرونا مردم همچنان نکات بهداشتی را رعایت کنند
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان:

برای کنترل ویروس کرونا مردم همچنان نکات بهداشتی را رعایت کنند

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان گفت: مردم این شهرستان و روستاهای اطراف در روزهایی که نیاز به رعایت نکات بهداشتی و حمایت کادر درمان با در خانه ماندن بود، فرهنگ بالای خود را نشان داده و امروز، بیمارستان فرهنگ خسروانی این شهرستان بدون بیماران کرونایی آماده ارائه خدمت به سایر بیماران است.

ادامه مطلب