مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی


نشست مشترک اعضاء کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با روسای دانشگاه های استان مرکزی

نشست مشترک اعضاء کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با روسای دانشگاه های استان مرکزی گالری

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، با اشاره به کمبود فضاها و سرانه آموزشی گفت: ما در دانشکده های ساوه و خمین و حتی دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز با چنین مشکلاتی مواجه هستیم و در حال حاضر تنها ۲۰ هزار متر مربع فضای آموزشی در شهرستان اراک داریم که بر اساس استاندارد، این میزان باید در حدود ۳ برابر مقدار کنونی خود باشد.

ادامه مطلب
نشست هم اندیشی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان و معاون آموزشی دانشگاه با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
همزمان با ورود اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به استان مرکزی صورت پذیرفت:

نشست هم اندیشی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان و معاون آموزشی دانشگاه با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گالری

در حاشیه سفر اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به استان مرکزی، دکتر محمدی و دکتر قمی از اعضاء کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، دکتر زنگنه مطلق معاون فناوری و پژوهش دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و دکتر مهرداد احمدی نماینده استاندار از دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی بازدید نمودند و در نشستی مسائل و مشکلات حوزه آموزش پزشکی در استان مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب