مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
29نیشابوررباط شاه عباسی قدمگاهآقای عشقی7-42627505 -داخلی 203
30همدانمیدان شریعتی خیابان میرزاده عشقی روبه روروی مسجد امام رضاخانم هراتی38324014
22کرمانخیابان مدیریت خیابان سجادیهخانم محمودی33112237
23کرمانشاهخیابان بهشتی  روبه روی دانشکده پزشکیآقای بیگوند - آقای قادری38362989
24گرگانفلکه کریمی خیابان گلها  انتهای گلبرگ یکم مرکز آموزشیآقای سلیمانی32251732
38گنابادفلکه غدیر ستاد مرکزی دانشگاهآقای امامی9382444350- 57220439
37گناباد -(صرفا تعطیلات تابستان وعید نوروز)گناباد حاشیه جاده آسیای پردیس دانشگاه علوم پزشکیآقای امیدوار57223028 -داخلی     181
26گیلان      آستارامراکز مورد نظرآقای مقیمی9113371175
31یاسوجدانشگاه علوم پزشکی  جاده 300آقای وفای33337230- 33337256
32یزدصفائیه میدان ابوذرخیابان   تیمسار فلاحی روبه روی اداره راه وترابری  داخل خیابان بوعلیآقای موسوی38258401- 37240374 - 9133546650 -9133592761
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.