مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
20قمخیابان امامآقای سهرابی37717090
19شیرازشیراز بلوارسیبویه دروازه کازرون جنب ورزشگاه شهید دستغیب مرکز بهداشت شهدای انقلابمهران سلطانی37384211- 37391717
18شهرکردرحمتیه دانشگاه علوم پزشکیآقای شریف زاده33335649
17شاهروددانشگاهآقا ی گرزین9-32393803
16سبزوارخیابان اسد آبادی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوارآقای رحمتی44011104
15ساریکیلومتر 7ساری قائمشهر روستای ماهسرجکآقای آراوند33044005- 33044055
14ساری (خزر آباد)ساری فرح آباد جاده پلاژهای دولتی پائین تر از روستای طقدار پلاژهای وزارت بهداشتآقای ترکمانی33473067
13زنجانخیابان امام بلوار آزادی دانشکده علوم پزشکی تیپ یکآقای آرج33459517
12زاهدانمیدان مشاهیر بلوار بهداشتآقای شهرکی33438816 - 9158387794
11رفسنجانخیابان امام حسینیه ثار اللهآقا ی محمد حسینی34280035-09132903643
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۰ مورد.