مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
37گناباد -(صرفا تعطیلات تابستان وعید نوروز)گناباد حاشیه جاده آسیای پردیس دانشگاه علوم پزشکیآقای امیدوار57223028 -داخلی     181
15ساریکیلومتر 7ساری قائمشهر روستای ماهسرجکآقای آراوند33044005- 33044055
1اراککوی صنعتی،خیابان پامچالآقای مرادی33132720-33132333
6بندر عباسچهار راه گفتگوی تمدن هاآقای سالاری33333286
12زاهدانمیدان مشاهیر بلوار بهداشتآقای شهرکی33438816 - 9158387794
30همدانمیدان شریعتی خیابان میرزاده عشقی روبه روروی مسجد امام رضاخانم هراتی38324014
36بممیدان سرداران بلوارشهید رجائی دانشگاه علوم پزشکیآقای همتی44342907
34مشهدمیدان دکتر شریعتی(تقی آباد)آقای صادقی فر38403262
28لرستانمیدان 22بهمن پشت اداره ارشاد بلوک 11آقا ی کمالی33243227- 32432273
26گیلان      آستارامراکز مورد نظرآقای مقیمی9113371175
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۰ مورد.