مهمانسراها


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوط
19شیرازشیراز بلوارسیبویه دروازه کازرون جنب ورزشگاه شهید دستغیب مرکز بهداشت شهدای انقلابمهران سلطانی
30همدانمیدان شریعتی خیابان میرزاده عشقی روبه روروی مسجد امام رضاخانم هراتی
22کرمانخیابان مدیریت خیابان سجادیهخانم محمودی
4اهوازخیابان 9شرقی کیان پارسخانم انصاری
1اراککوی صنعتی،خیابان پامچالآقای مرادی
31یاسوجدانشگاه علوم پزشکی  جاده 300آقای وفای
36بممیدان سرداران بلوارشهید رجائی دانشگاه علوم پزشکیآقای همتی
32یزدصفائیه میدان ابوذرخیابان   تیمسار فلاحی روبه روی اداره راه وترابری  داخل خیابان بوعلیآقای موسوی
26گیلان      آستارامراکز مورد نظرآقای مقیمی
25ماسولهاستان گیلانآقای محسنی