مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
24گرگانفلکه کریمی خیابان گلها  انتهای گلبرگ یکم مرکز آموزشیآقای سلیمانی32251732
6بندر عباسچهار راه گفتگوی تمدن هاآقای سالاری33333286
21قمصرکاشانقمصرآقای رضایی55644323 - 9131637489
16سبزوارخیابان اسد آبادی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوارآقای رحمتی44011104
39لارستانلار شهر جدید 40متری دوم روبه روی مرکز بهداشتآقای رحمتی52255272
33استان فارس-گراشاستان فارس – شهرستان گراش – بلوار امام حسین (ع) – بلوار دانشجو، دانشکده علوم پزشکی گراشآقای خوشبخت -آقای پهلوسای9178833803- 9171807281 - 3-52446631
3ارومیهخیابان بنی هاشم بلوار شیخ شلتوتآقای حسین پور31937103 -31937104 -9143488367
14ساری (خزر آباد)ساری فرح آباد جاده پلاژهای دولتی پائین تر از روستای طقدار پلاژهای وزارت بهداشتآقای ترکمانی33473067
23کرمانشاهخیابان بهشتی  روبه روی دانشکده پزشکیآقای بیگوند - آقای قادری38362989
7بوشهرخیابان شکری جنب درمانگاه  شهدای مرکز گسترشآقای اکبری33330742
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۰ مورد.