مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
37گناباد -(صرفا تعطیلات تابستان وعید نوروز)گناباد حاشیه جاده آسیای پردیس دانشگاه علوم پزشکیآقای امیدوار57223028 -داخلی     181
38گنابادفلکه غدیر ستاد مرکزی دانشگاهآقای امامی9382444350- 57220439
13زنجانخیابان امام بلوار آزادی دانشکده علوم پزشکی تیپ یکآقای آرج33459517
15ساریکیلومتر 7ساری قائمشهر روستای ماهسرجکآقای آراوند33044005- 33044055
17شاهروددانشگاهآقا ی گرزین9-32393803
28لرستانمیدان 22بهمن پشت اداره ارشاد بلوک 11آقا ی کمالی33243227- 32432273
11رفسنجانخیابان امام حسینیه ثار اللهآقا ی محمد حسینی34280035-09132903643
9تربت حیدریهخیابان فردوسی شمالی  خیابان رازیآقا ی عصاری52246036
10تبریزخیابان عباسیآقا ی رسولیان36582312
27لاهیجان33326062
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.