مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
11رفسنجانخیابان امام حسینیه ثار اللهآقا ی محمد حسینی34280035-09132903643
12زاهدانمیدان مشاهیر بلوار بهداشتآقای شهرکی33438816 - 9158387794
13زنجانخیابان امام بلوار آزادی دانشکده علوم پزشکی تیپ یکآقای آرج33459517
14ساری (خزر آباد)ساری فرح آباد جاده پلاژهای دولتی پائین تر از روستای طقدار پلاژهای وزارت بهداشتآقای ترکمانی33473067
15ساریکیلومتر 7ساری قائمشهر روستای ماهسرجکآقای آراوند33044005- 33044055
16سبزوارخیابان اسد آبادی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوارآقای رحمتی44011104
17شاهروددانشگاهآقا ی گرزین9-32393803
18شهرکردرحمتیه دانشگاه علوم پزشکیآقای شریف زاده33335649
19شیرازشیراز بلوارسیبویه دروازه کازرون جنب ورزشگاه شهید دستغیب مرکز بهداشت شهدای انقلابمهران سلطانی37384211- 37391717
20قمخیابان امامآقای سهرابی37717090
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.