مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
31یاسوجدانشگاه علوم پزشکی  جاده 300آقای وفای33337230- 33337256
32یزدصفائیه میدان ابوذرخیابان   تیمسار فلاحی روبه روی اداره راه وترابری  داخل خیابان بوعلیآقای موسوی38258401- 37240374 - 9133546650 -9133592761
33استان فارس-گراشاستان فارس – شهرستان گراش – بلوار امام حسین (ع) – بلوار دانشجو، دانشکده علوم پزشکی گراشآقای خوشبخت -آقای پهلوسای9178833803- 9171807281 - 3-52446631
34مشهدمیدان دکتر شریعتی(تقی آباد)آقای صادقی فر38403262
35مشهدخیابان احمد آباد قائم ( بیمارستان عج)آقای صادقی فر38409642- 38425633
36بممیدان سرداران بلوارشهید رجائی دانشگاه علوم پزشکیآقای همتی44342907
37گناباد -(صرفا تعطیلات تابستان وعید نوروز)گناباد حاشیه جاده آسیای پردیس دانشگاه علوم پزشکیآقای امیدوار57223028 -داخلی     181
38گنابادفلکه غدیر ستاد مرکزی دانشگاهآقای امامی9382444350- 57220439
39لارستانلار شهر جدید 40متری دوم روبه روی مرکز بهداشتآقای رحمتی52255272
40فسافسا میدان ابن سیناآقای طالبی53350118
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.