مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
10تبریزخیابان عباسیآقا ی رسولیان36582312
9تربت حیدریهخیابان فردوسی شمالی  خیابان رازیآقا ی عصاری52246036
11رفسنجانخیابان امام حسینیه ثار اللهآقا ی محمد حسینی34280035-09132903643
12زاهدانمیدان مشاهیر بلوار بهداشتآقای شهرکی33438816 - 9158387794
13زنجانخیابان امام بلوار آزادی دانشکده علوم پزشکی تیپ یکآقای آرج33459517
15ساریکیلومتر 7ساری قائمشهر روستای ماهسرجکآقای آراوند33044005- 33044055
14ساری (خزر آباد)ساری فرح آباد جاده پلاژهای دولتی پائین تر از روستای طقدار پلاژهای وزارت بهداشتآقای ترکمانی33473067
16سبزوارخیابان اسد آبادی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوارآقای رحمتی44011104
17شاهروددانشگاهآقا ی گرزین9-32393803
18شهرکردرحمتیه دانشگاه علوم پزشکیآقای شریف زاده33335649
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.