مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
19شیرازشیراز بلوارسیبویه دروازه کازرون جنب ورزشگاه شهید دستغیب مرکز بهداشت شهدای انقلابمهران سلطانی37384211- 37391717
40فسافسا میدان ابن سیناآقای طالبی53350118
20قمخیابان امامآقای سهرابی37717090
21قمصرکاشانقمصرآقای رضایی55644323 - 9131637489
39لارستانلار شهر جدید 40متری دوم روبه روی مرکز بهداشتآقای رحمتی52255272
27لاهیجان33326062
28لرستانمیدان 22بهمن پشت اداره ارشاد بلوک 11آقا ی کمالی33243227- 32432273
25ماسولهاستان گیلانآقای محسنی9113394399
34مشهدمیدان دکتر شریعتی(تقی آباد)آقای صادقی فر38403262
35مشهدخیابان احمد آباد قائم ( بیمارستان عج)آقای صادقی فر38409642- 38425633
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۰ مورد.