مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
27لاهیجان33326062
33استان فارس-گراشاستان فارس – شهرستان گراش – بلوار امام حسین (ع) – بلوار دانشجو، دانشکده علوم پزشکی گراشآقای خوشبخت -آقای پهلوسای9178833803- 9171807281 - 3-52446631
25ماسولهاستان گیلانآقای محسنی9113394399
4اهوازخیابان 9شرقی کیان پارسخانم انصاری33333130
35مشهدخیابان احمد آباد قائم ( بیمارستان عج)آقای صادقی فر38409642- 38425633
16سبزوارخیابان اسد آبادی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوارآقای رحمتی44011104
20قمخیابان امامآقای سهرابی37717090
13زنجانخیابان امام بلوار آزادی دانشکده علوم پزشکی تیپ یکآقای آرج33459517
11رفسنجانخیابان امام حسینیه ثار اللهآقا ی محمد حسینی34280035-09132903643
3ارومیهخیابان بنی هاشم بلوار شیخ شلتوتآقای حسین پور31937103 -31937104 -9143488367
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۰ مورد.