مهمانسراها


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوط
27لاهیجان
33استان فارس-گراشاستان فارس – شهرستان گراش – بلوار امام حسین (ع) – بلوار دانشجو، دانشکده علوم پزشکی گراشآقای خوشبخت -آقای پهلوسای
25ماسولهاستان گیلانآقای محسنی
4اهوازخیابان 9شرقی کیان پارسخانم انصاری
35مشهدخیابان احمد آباد قائم ( بیمارستان عج)آقای صادقی فر
16سبزوارخیابان اسد آبادی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوارآقای رحمتی
20قمخیابان امامآقای سهرابی
13زنجانخیابان امام بلوار آزادی دانشکده علوم پزشکی تیپ یکآقای آرج
11رفسنجانخیابان امام حسینیه ثار اللهآقا ی محمد حسینی
3ارومیهخیابان بنی هاشم بلوار شیخ شلتوتآقای حسین پور