مهمانسراها


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوط
20قمخیابان امامآقای سهرابی
18شهرکردرحمتیه دانشگاه علوم پزشکیآقای شریف زاده
12زاهدانمیدان مشاهیر بلوار بهداشتآقای شهرکی
34مشهدمیدان دکتر شریعتی(تقی آباد)آقای صادقی فر
35مشهدخیابان احمد آباد قائم ( بیمارستان عج)آقای صادقی فر
40فسافسا میدان ابن سیناآقای طالبی
29نیشابوررباط شاه عباسی قدمگاهآقای عشقی
5بابلخیابان سرگرد قاسمیآقای عمو زاده
2اردبیلخیابان حافظ پشت کلانتری 15آقای فاطمی
8بیرجندخیابان معلم دانشگاه علوم پزشکیآقای محتشمی