وبینار اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

تاریخ : از ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰ تا ۰۳ شهریور ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیتوبینار تازه های اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی را در روز دوشنبه  3 شهریور  ماه ۹۹ ساعت 17الی ۱19 عصر ویژه پژوهشگران توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار می گردد.

گفتنی است آدرس وبینار دانشگاه  http://vc2.arakmu.ac.ir/research  است و همچنین شرکت در این وبینار رایگان می باشد.

قابل ذکر است مدرس این وبینار دکتر احسان شمس گوشکی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی،  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو کمیته بین المللی اخلاق یونسکو می باشد.


تعداد بازدید:۳۵۵۲