مجازی سازی سرورها

مکان : کلاس آموزشی واقع در طبقه پنجم ساختمان شماره یک

تاریخ : از ۲۳ تیر ۱۳۹۸ تا ۲۴ تیر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۲۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۳۰ تا ۲۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۰

طول دوره : ۱۰ ساعت

ظرفیت کل : ۱۸عنوانساعت شروعساعت پایان
مجازی سازی مقدماتی۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۰۳:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
مجازی سازی پیشرفته۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۰۳:۰۰ بعدازظهر

تعداد بازدید:۱۲۳۰