کارگاه پروپوزال نویسی

تاریخ : از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۲ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۷:۲۵

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ کارگاه پروپوزال نویسی (از ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۰تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۷:۲۵) ۳۰۰٬۰۰۰ ریال


تعداد بازدید:۲۵۳۳