کارگاه پروپوزال نویسی

تاریخ : از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۲ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۷:۲۵

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت
تعداد بازدید:۲۷۴۵