کارگاه نحوه آماده سازی مقاله برای کنگره و مجلات

تاریخ : از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۷ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۷:۲۷

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت
تعداد بازدید:۱۴۰۵