کارگاه آشنایی با نرم افزار پاورپوینت

تاریخ : از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۹ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۹

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت
تعداد بازدید:۱۰۴۲