کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

تاریخ : از ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۵ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰

ظرفیت کل : بدون محدودیتاساتید، پژوهشگران و دانشجویان می توانند در کارگاه فوق شرکت کنند.

برای مشاهده فایل کارگاه لینک را وارد کرده  سپس با استفاده از نام کاربری و رمزعبور فایل را دانلود و مشاهده نمایید.

لینک ثبت نام

http://10.45.61.70

نام کاربری

wnxzcw

رمز عبور

RN#Dj$

 

 

 

 

 

 

 

جهت در یافت گواهی شرکت در کارگاه مشخصات خود را برای ایمیل زیر ارسال فرمایید:

Kiyanmehrzahra@gmail.com

 


تعداد بازدید:۱۱۰۴