شیوه نگارش مقاله علمی

مکان : اراک شهرک مصطفی خمینی - کوی گلستان ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی سالن کنفرانس معاونت بهداشتی

تاریخ : از ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ تا ۰۹ مرداد ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۰۱ تا ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۱

طول دوره : ۱۶ ساعت

ظرفیت کل : ۵۵

ظرفیت باقیمانده : 0

به دلیل تکمیل ظرفیت ، امکان ثبت نام وجود ندارد.شایان ذکر است این دوره مختص اعضای هیات علمی واجد شرایط ارتقای مرتبه علمی و دستیاران تخصص می باشد .


تعداد بازدید:۲۱۴۵