پالپ تراپی دندان های شیری و دائمی جوان

مکان : بصورت وبینار در دانشکده دندانپزشکی

تاریخ : از ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۰ تا ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۰

طول دوره : ۳ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت


پالپ تراپی دندان های شیری و دائمی جوان

تعداد بازدید:۱۲۷۷