ارزیابی NORMAL VARIATIONهای آنا تومیک در تصاویر مختلف ناحیه سرو گردن

مکان : بصورت وبینار در دانشکده دندانپزشکی

تاریخ : از ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

طول دوره : ۳ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت


ارزیابی NORMAL VARIATIONهای آنا تومیک در تصاویر مختلف ناحیه سرو گردن

تعداد بازدید:۱۱۲۴