مال اکلوژن کلاس ۳ از تشخیص تا درمان

مکان : بصورت وبینار در دانشکده دندانپزشکی

تاریخ : از ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۸ تا ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۸

طول دوره : ۳ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت


مال اکلوژن کلاس ۳ از تشخیص تا درمان

تعداد بازدید:۱۲۱۰