اصول آماده سازی دندان

مکان : بصورت وبینار در دانشکده دندانپزشکی

تاریخ : از ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۶ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۶

طول دوره : ۳ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت


اصول آماده سازی دندان

تعداد بازدید:۱۶۲