اصول جراحی دهان

مکان : بصورت وبینار در دانشکده دندانپزشکی

تاریخ : از ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۰ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۰

طول دوره : ۳ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت


اصول جراحی دهان

تعداد بازدید:۱۷۸۷