کارگاه جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی

مکان : سالن دیجیتال کتابخانه مرکزی واقع در مجتمع پیامبر اعظم (ص) طبقه اول از ساعت ۸ تا ۱۴ برگزار نماید.

تاریخ : از ۰۶ مهر ۱۳۹۸ تا ۰۷ مهر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰

طول دوره : ۱۲

ظرفیت کل : ۳۰

ظرفیت باقیمانده : 0

به دلیل تکمیل ظرفیت ، امکان ثبت نام وجود ندارد.کارگاه جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی

 کارگاه جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی  Web of Science, Scopus, Science Direct  و نوپا را با حضور آقای دکتر سعید امینی هیات علمی دانشگاه ویژه اعضای محترم هیات علمی و کتابداران دانشگاه، برگزار نماید.

به اطلاع می رساند کتابخانه مرکزی معاونت تحقیقات دانشگاه در نظر دارد کارگاه جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی  Web of Science, Scopus, Science Direct  و نوپا را با حضور آقای دکتر سعید امینی هیات علمی دانشگاه ویژه اعضای محترم هیات علمی و کتابداران دانشگاه، در تاریخ 6 و 7 مهرماه  در سالن دیجیتال کتابخانه مرکزی واقع در مجتمع پیامبر اعظم (ص) طبقه اول از ساعت 8 تا 14 برگزار نماید.

مهلت ثبت نام : تا 2 مهرماه   و  ظرفیت کارگاه : حداکثر 30 نفر است.


تعداد بازدید:۲۲۶۷